Sundu bir tas ab-ı hayat
Zehir zemberek aladır
Bir güzellik Mona Lisa
Yiğit başına beladır
Kastın neydi be hey gafil
Yıktın bendimi bendimi
Selamını alır oldum
Çözdün dengimi dengimi
Yürü bre haddin bilmez
Ömür kısa yol uzun
Gülücüğün yılan dili
Yedi göbekten özündür
Biçim bozuk töz çürümüş
Atar aman ha atar
Molla Kasım da bir kantar
Tartar aman ha tartar